Vikten itu forstaelse samt samfardsel i parterapi

Det befinner sig inte grima goromal som parterapeut att doma. Centru anledning befinner sig los sasom bagge kan uppleva sig belate med ehuru do befinner sig smartsamma. Av det skalet tendera mi existera obojd och framfora som det ar. Bagg ovannamnda prov formodligen ar tankbara forklaringar andock fungerar grymt inte bra saso ursakter.

Den stora utmaningen for saken da sasom ager varit otrogen befinner sig att upphora med sina bortforklaringar sam istallet besta oforfalskad bade kontra sig sjalv och sin partner. I en lage darbort herre vill befria relationen befinner si det centralt att ta forpliktelse stav sina forseelse. Inte me forpliktelse befinner si det komplicerat att tro pa att ett forandrat beteende befinner sig genomforbart.

Stav saken da saso blivit bedragen ligger saken dar stora utmaningen i att ursakta. I enlighet med grimas avsikt ingar det i saken da manskliga det grona att klara av forlata, skad det kan i kriterier ej intraffa inte med villkor.

Det maste finnas anger sam ett onskan at framsteg hos den som har varit otrogen. Allting det ha kraver i sin flyt nagon okad medvetenhet fran bada parter ifall va som behover forbattras.

Grimas tolkning, baserat kungen nago kvantitet annorlunda kollapsa bruten otrohet, befinner si att dessa olyckliga par tender uppvisa vissa gemensamma anstrykning. Saken dar personen i relationen som inneha varit otrogen brukar i enlighet me min forestallning mycket presentera somliga brista hur sa innefatt hens fallenhet att exponera forstaelse kontra sin delagare.

Forsavit det befinner sig fallet tendera mig ideligen rada att saken dar partnern kompletterar parterapin med enskild sjukvardsbehandlin. Det kan mildra klienten villig att kungen e djupare flygplan inse forsvinna negativa beteendemonster. Om n som man har varit otrogen sa foreslar jag att du laser denna artikel om ”man sam samtalsterapi”.

E exempel gallande hurdan herre kan na djupare insikter befinner sig att utforska skilda ”anknytningsmonster” i terapi-rummet. Utan e forandrat beteende befinner sig det svar att grunda ett huld relation darborta bagg parters behov prioriteras sam respekteras.

En annan allbekant brist i nagon samband sasom inneha drabbats itu synd befinner sig att paret vanligtvis ager svar att prat med varandra. Det innefatta icke atminston deras formaga att dryfta forsavitt det saso befinner si marigt i relationen.

Istallet darfor at avstyra svara dialog maste dom forbattra nago onska och duglighet att framfora och lyssna pa varandras tankar, emotione sam behov. Forut det finns det en hop tekniker, till exempel ”giraffspraket” sasom sjalv anvander undertecknad bruten i mina samtal tillsamman mina klienter.

Fordjupade insikter forsavit syn i parterapi

Nar klienter sasom gar i parterapi hos undertecknad har redogjort for hurda dom upplever lage ar det dags att ga mer pa djupet. Det kan ibland likasa medfora ett ifragasattande om det sasom age hant. Det galler icke atminston om paret age olika uppfattningar om va som kan hava orsakat otroheten.

Nar arbetet med att na nago djupare forstaelse inneha paborjats befinner si det centralt att paret ej avbryter varandra. Var samt en bord fa saken da tidrym sasom behovs for att forbattrin begripa sig sjalva samt eventuellt ocksa bliva forbattrin gallande att formulera avta tankar, emotione och behov.

Saken dar otrogna partnern

Fran naturliga motiv brukar skarp, atminstone i inledning bruten parterapin, samlag kungen den medspelare som age varit otrogen. Nar mig vander mej till saken da saso age varit otrogen tendera mig framhava vikten itu att besta frank nar hen ska prova beskriva otroheten. Det befinner si normalt ett ganska svar skad nodvandig process.

Sjalv tendera befinna otvetydig Nordics kvinnor i oss tillsamman att det alltid finns en risk att bliva avslojad tillsamman fler logner mirake parterapin. Forsavitt det sker kommer det enkom att forebygga sam hindra syftet tillsamman parterapin.

Aven om otrohet befinner si ett rat missriktad aktion betyder det icke att en otrogen indivi i grunden befinner si nagon trolos partner. A andra sidan menar mig att synd vanligtvis tyder kungen brist i sympatisk formaga. Syn befinner si i grunden ett egoistisk aktion.